Ligaya 6th Anniversary

Ligaya 6th Anniversary

Ligaya 6th Anniversary

Date04/12/2014

Starts23:00

VenueageHa (Water Area)

Location2-2-10 SHINKIBA, Koto-ku, Tokyo, Japan